[1]
Bitar, D.A. 2017. Effect of Foliar Application of Various Combinations of NPK Fertilizers on Banana Suckers. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية. 1, 38 (2017).