Dweikat, K. A.-J., & Amer, O. D. (2017). Students’ Attitudes towards Blended Learning at Al-Quds Open University. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية, 1(42). استرجع في من https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1499