Dweikat, K. A.-J. و Amer, O. D. (2017) "Students’ Attitudes towards Blended Learning at Al-Quds Open University", مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية, 1(42). موجود في: https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1499 (تاريخ الوصول: 2أكتوبر2022).